2 Jan - Nyhet

Ledarutbildning för Fryshusets unga!

Du som är 15 år (åk 9 vid utbildningsstart) - 19 år får möjlighet att delta i Fryshusets ledarutbildning.

I utbildningen tar vi upp följande:

Att leda sig själv, att leda andra, gruppdynamik, olika teorier.
ART, konflikthantering, feedback, SBK (Situation, Beteende, Konsekvens), olika samhällsnormer.

Vi kommer att få lyssna till inspirerande föreläsare från tex. Brandkåren, Passus på Fryshuset, osv. Övernattningshelg, osv.

Utbildningen pågår under 2017, med start vecka 6. Vi träffas regelbundet varannan vecka, en vardagkväll. Den som genomgår utbildningen och blir diplomerad kommer att bli Fryshusets representant, ingå i Fryshusets ungdomsevent-team samt ha företräde på sommarjobb via Fryshuset osv.

Klicka på länken nedan för att anmäla dig, senast den 30 Januari!
https://sportadmin.se/form/form.asp?ID=%7BEB36B190-FB15-4E1F-B67D-E65975FF4BB2%7D