Om oss

Uppdraget att bedriva fritidsverksamhet i Skärholmen har Fryshuset fått av Skärholmens stadsdelsförvaltning. Det är stadsdelen, som är en del av Stockholm Stad, som äger uppdraget att bedriva öppen fritidsverksamhet för barn och ungdomar i Skärholmen.

År 2013 valde stadsdelen att lägga ut verksamheten för upphandling och Fryshuset var den aktör som vann upphandlingen och fick uppdraget att från och med den 15 november 2013 driva:

3 Parklekar
4 Mötesplatser
2 Träffpunkter
1 Ungdomens hus

Avtalet mellan Fryshuset och stadsdelsförvaltningen löper på 2 år, med möjlighet till förlängning 2+2 år.