Kontakt

Du är alltid välkommen att kontakta oss vid frågor eller att besöka oss i Skärholmen. Vi sitter på 2:a hemmet/Ungdomens Hus, Skärholmsgången 32, 127 48 Skärholmen.

Linda Peltonen
Chef för Fryshuset Skärholmen
E-post: linda.peltonen@fryshuset.se

Kent Lindgren
Verksamhetschef Ungdomskultur Fryshuset Skärholmen
E-post: kent.lindgren@fryshuset.se

Jens Eriksson
Verksamhetsutvecklare
E-post: jens.eriksson@fryshuset.se
Mer information om Fryshusets övriga verksamheter hittar du på: www.fryshuset.se

Bokning av lokaler sker endast via e-post
Lokalbokningen: lokalbokningskarholmen@fryshuset.se