Träffa oss på sociala medier

FACEBOOK

Fryshuset i Skärholmen: www.facebook.com/fryshusetskarholmen

Andra hemmet Ungdomens hus: www.facebook.com/andrahemmetungdomenshus

Bredängs mötesplats: www.facebook.com/bredangs.motesplats

Lilla hemmet: www.facebook.com/chillholm.lillahemmet

Sätra mötesplats: www.facebook.com/Sätras-Mötesplats-Fryshuset

Vårgården/Vårbergs mötesplats: www.facebook.com/fryshuset-vårberg

Ekholmens parklek: www.facebook.com/pages/Ekholmens-Parklek-Fryshuset

Ängens parklek:  www.facebook.com/oppnaparken.angen

 

INSTAGRAM  

Fryshuset i Skärholmen: @fryshusetskarholmen

Andra hemmet Ungdomens hus: @ungdomens_hus_skarholmen

Eventgruppen Andra hemmet Ungdomens hus: @127events

Parklek, Mötesplats, Träffpunkt Vårgården: @fryshuset_vbg

Parklek, Mötesplats, Träffpunkt Bredäng: fryshusetbrd